Pelaa hyviä tuloksia

Golf on monimutkainen peli. Kierroksella tulee 60-80 lyöntiä, vaihtelevissa olosuhteissa erilaista osaamista vaativia lyöntejä.  Pelaajan teknisten taitojen sekä pelaamisen taidon kehittämisessä tärkeänä osana on tietää, miten pelaaja suoriutuu pelin eri osa-alueista ja millaisia valintoja pelaaja kentällä tekee. Pelaamisen tilastointi ja erityisesti saadun tiedon analysointi auttaa löytämään pelaajan vahvuudet sekä osa-alueet, joissa kehittyminen parantaa nopeimmin tuloksia.